Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό ανέκδοτης και αδημοσίευτης ποιητικής συλλογής, ο οποίος διενεργείται με τη χορηγία της Ισμήνης Χρυσοχόου-Κάρτερ, στη μνήμη του συζύγου της Γ. Ν. Κάρτερ, ποιητή και λογοτέχνη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα, ανεξαρτήτως σπουδών, από 20 έως 38 ετών. Ρητά εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και υπάλληλοι του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Η ποιητική συλλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ποιήματα, δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ή δημοσιευθεί εν όλω ή εν μέρει στον τύπο ή σε λογοτεχνικά περιοδικά ή στο διαδίκτυο, ούτε  να εκκρεμεί η συμμετοχή της σε άλλο διαγωνισμό.

Η υποβολή έργων παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 2 Μαΐου 2017.

Τα αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού «Γιώργος Ν. Κάρτερ» μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Υλικό