Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ ανακοίνωσε τους δύο (2) υποτρόφους επισκέπτες ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίοι θα ενισχύσουν το έργο της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα Λασκαρίδη”. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με στόχο την προαγωγή της έρευνας στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών. Οι ερευνητές επιλέχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που εκδόθηκε.

Δρ. Ελένη Παπαργυρίου: “Modern Greek Literature in the Digital Age: Lessons from Times of Crisis″ 

Η μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα ψηφιακά μέσα σε περιόδους κοινωνικής κρίσης. Δουλεύοντας στο συμμετοχικό και διαδραστικό πλαίσιο του Web 2.0., θα αναλυθούν λογοτεχνικά προϊόντα που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Facebook, Instagram και YouTube) και ιστολόγια, κατά τη διάρκεια της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης 2010-2018 και του πρώτου έτους της πανδημίας του Covid. Θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά λογοτεχνικά προϊόντα συλλαμβάνουν τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα και παρεμβαίνουν στις δημόσιες πολιτικές και πολιτιστικές συζητήσεις.

Η Ελένη Παπαργυρίου διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο King’s College του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Princeton.

Δρ. Γιάννης Στάμος: “Culture and Pro-Axis Propaganda at the Athens Radio Station (1941-1944)″ 

Η μελέτη διερευνά συζητήσεις για τον πολιτισμό που μεταδόθηκαν από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αναλυθούν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους εργαλειοποιήθηκε ο «πολιτισμός» προκειμένου να δοθεί νομιμότητα στις δυνάμεις κατοχής και στις ελληνικές συνεργαζόμενες κυβερνήσεις. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για τη ραδιοφωνική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944).

Ο Γιάννης Στάμος έχει εργαστεί ως ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, της Βιέννης και του Πρίνστον. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το βιβλίο του με τίτλο Culture and/as Politics: The Intellectuals and Ideology of the 4th-of-August Regime in Greece (1936-1941).

Δείτε περισσότερα για τους υποτρόφους και τις μελέτες τους εδώ.