Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση των αρμοδίων υπουργείων όπως ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 783, 10/03/2020, που αφορά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος, της Ιστορικής Βιβλιοθήκης, της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και όλων των υπηρεσιών τους για το κοινό από την Πέμπτη 12 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.