Βασική δραστηριότητα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, σύμφωνα με τους σκοπούς του, αποτελεί η λειτουργία της βιβλιοθήκης με την επωνυμία «Καίτη Λασκαρίδη», η οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Ιστορική Βιβλιοθήκη

Είναι μία «βιβλιοθήκη βιβλιοθηκών» που αριθμεί περισσότερους από 450.000 τόμους. Διαθέτει συλλογές βιβλίων και αρχεία σημαντικών προσωπικοτήτων των Γραμμάτων και είναι ανοιχτή σε κάθε ερευνητή. Κατάλογος Ειδικών Συλλογών και Αρχείων Ιστορικής Βιβλιοθήκης. Τα σπάνια βιβλία της, τα παλαίτυπα και τα 115 αρχέτυπα, έργα των πρώτων χρόνων της τυπογραφίας, μαρτυρούν τη μοναδικότητα των συλλογών της. Για αναζήτηση βιβλίων στον κύριο κατάλογο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης πατήστε εδώ και για αναζήτηση βιβλίων στις Συλλογές Π. Λασκαρίδη και Bibliotheca Graeca (Α. Οικονομόπουλου) πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση των ερευνητών στο υλικό της Ιστορικής Βιβλιοθήκης ο ενδιαφερόμενος ερευνητής χρειάζεται να συμπληρώσει και αποστείλει τις δυο πιο κάτω φόρμες:

Αίτηση πρόσβασης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη  (μόνο την πρώτη φορά επικοινωνίας με Ίδρυμα)

Φόρμα αίτησης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη (για πρόσβαση στα τεκμήρια)

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Είναι σημείο συνάντησης των κατοίκων της πόλης. Διαθέτει περισσότερα από 35.000 βιβλία, που καλύπτουν όλους τους τομείς της γνώσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στον πολυχώρο της Βιβλιοθήκης πραγματοποιούνται δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

Aναζήτηση Βιβλίων στη Δανειστική Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου City LLM (Αφορά σπουδαστές Μεταπτυχιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου City)