Δείτε τον απολογισμό του 2011 και τον προγραμματισμό του Ιδρύματος για το 2012 στο αρχείο αυτό.