Στο πλαίσιο της διαρκούς και συνεπούς ενημέρωσης των μελών και φίλων του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» για την πορεία και εξέλιξή μας, παρουσιάζουμε τον ακόλουθο απολογισμό στον οποίο παρατίθενται όλα τα πεπραγμένα του Ιδρύματος κατά το έτος 2012 καθώς και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2013, παρέχοντας έτσι μία ολοκληρωμένη και περιεκτική εικόνα για τη μέχρι τώρα δραστηριότητά μας. Στο συγκεκριμένο αρχείο, καταγράφονται όλα τα σημαντικά βήματα του Ιδρύματος ως πολιτισμικού και ναυτιλιακού φορέα, προσφέροντας συνοπτική και αξιόπιστη πληροφόρηση σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» και το έργο του.

Υλικό