Ημερομηνία
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015
Συνοπτική Περιγραφή
Η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα "Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά" στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, ώρα 14:00-20:30.

Η Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έτος ίδρυσης 1990) και μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας (International Economic History Association – IEHA), διεξήγαγε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 (και ώρα 14:00-20:30) επιστημονική Ημερίδα στο “Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη” στον Πειραιά (2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου) με θέμα:

«Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά».

Στόχος της Ημερίδας ήταν να αναδείξει τον πλούτο των νέων ερευνών που διεξάγονται για την οικονομική και κοινωνική ιστορία του Πειραιά, να χαρτογραφήσει τις αρχειακές διαθεσιμότητες για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της πόλης και να εξετάσει τυχόν προβλήματα στη διάσωση-ταξινόμηση-πρόσβαση του σχετικού αρχειακού υλικού.

Η Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν ιστορικοί και αρχειονόμοι, οργανώθηκει σε τέσσερις συνεδρίες:

  1. Νέες έρευνες για τον Πειραιά
  2. Φορείς και διαθεσιμότητες αρχειακού υλικού Ι
  3. Φορείς και διαθεσιμότητες αρχειακού υλικού ΙΙ
  4. Πηγές ιστορικών μελετών για τον Πειραιά

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση.

IMG_7238 IMG_7228 IMG_7217

Υλικό