Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης αφοσίωσής του στο χώρο της εκπαίδευσης, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» διοργανώνει κύκλους σεμιναρίων που απευθύνονται σε ενήλικες, κατά κύριο λόγο γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια έχουν ως στόχο τους την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των άμεσα ενδιαφερόμενων ως προς σημαντικά ζητήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν στη σχέση και επικοινωνία τους με τα παιδιά. Τα σεμινάρια στηρίζουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θεμελιώνουν και καθοδηγούν τη διαδικασία.

back to top