Τιμώντας την κληρονομιά της Καίτης και του Κωνσταντίνου Λασκαρίδη, η Δανειστική μας Βιβλιοθήκη φροντίζει για την επιμόρφωση του κοινού προσφέροντας μια μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού που καλύπτουν θεματικά όλους τους τομείς της γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Ναυτικό μας Τμήμα, που περιέχει υλικό για κάθε τομέα της ναυτιλίας, καθώς και στο πλούσιο Παιδικό-Εφηβικό Τμήμα. Τα μέλη μας έχουν στη διάθεσή τους αναγνωστήριο, εντευκτήριο, και αίθουσα Η/Υ με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τί είναι η Δανειστική Βιβλιοθήκη

Λειτουργία και χώροι Δανειστικής Βιβλιοθήκης

Αναζήτηση Βιβλίων στη Δανειστική Βιβλιοθήκη

Εγγραφή μέλους στη Δανειστική Βιβλιοθήκη

Θα ήθελα η Βιβλιοθήκη να είχε το βιβλίο….