Έπειτα από το μεγάλο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, η δεύτερη έκδοση του έργου «Ottoman Athens. Topography, Archaeology, History», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, είναι πλέον διαθέσιμη.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, καθώς έρχεται να καλύψει με σειρά επιστημονικών άρθρων ένα θέμα ελάχιστα μελετημένο. Από τις αρχαιότητες, την αρχιτεκτονική, τη χαρτογραφία, μέχρι την καθημερινή ζωή και την απελευθέρωση του Κάστρου των Αθηνών, η έκδοση αυτή έχει στόχο να συγκεντρώσει και να συστηματικοποιήσει τις πληροφορίες που έχουμε για την Αθήνα, από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι και την ανεξαρτησία. Το έργο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει και νέα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα, φιλοδοξεί να ανοίξει έναν γόνιμο διάλογο στο επιστημονικό πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.

Λεπτομέρειες για την αγορά του τόμου, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περιεχόμενα

George Tolias, “The Ruined City Restored: Athens and the Fabric of Greece in Renaissance Geography”

Tasos Tanoulas, “Reconsidering Documents about Athens under Ottoman Rule: The Vienna Anonymous and the Bassano Drawing”

Elizabeth Key Fowden, “The Parthenon Mosque, King Solomon, and the Greek Sages”

Gulcin Tunalı, “An 18th-century Take on Ancient Greece: Mahmud Efendi and the Creation of the Tarih-i Medinetu’l-Hukema”

Dimitris N. Karidis , “The Neighborhood of Karykes and the Fountain of the Exechoron”

Yannis Kizis, “The Restoration of the Benizelos Mansion: The Sole Preserved Athenian Residence of the Ottoman Era”

Eleni I. Kanetaki, “Documenting the Ottoman Baths of Athens: A Study on Topography”

Aliki Asvesta and Ioli Vingopoulou, “Travelers’ Narratives Describing the Hammams of Athens”

Joanita Vroom, “Broken Pots from Ottoman Athens: A New View from the Agora Excavations”

Katerina Stathi, “Putting Athens on the Ottoman Map: Preliminary Observations”

Elena Korka and Seyyed Mohammad Taghi Shariat-Panahi, “Early 19th-century Athens, the Great Powers, and the Parthenon Sculptures”

H. Şukru Ilıcak, “Revolutionary Athens through Ottoman Eyes (1821–1828): New Evidence from the Ottoman State Archives”