Ημερομηνία
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18.00
Συνοπτική Περιγραφή
Διάλεξη της Σοφίας Αδάμ-Μαγνήσαλη με θέμα "Ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην ελληνική αρχαιότητα"

Στα πλαίσια του προγράμματος διαλέξεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, η κυρία Σοφία ΑΔΑΜ– ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, Καθηγήτρια Ιστορίας του Δικαίου, Πάντειο  Πανεπιστήμιο, ανέπτυξε το θέμα:

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

H διάλεξη πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 

και ώρα 18:00

στο κτήριο του “Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη”

(2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35 Πειραιάς)

Η ανωτέρω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του “Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη”.

EINT

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου της Ναυτικής Τεχνολογίας, στελέχη Ναυτιλιακών εταιρειών, εκπρόσωποι φορέων και φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών παρακολούθησαν τη διάλεξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρουσίαση της διάλεξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. για ενημέρωση των μελών του.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας ευχαριστεί το “Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη” για τη  διαρκή στήριξη του έργου του.