Το Ίδρυμα Λασκαρίδη πληροφορήθηκε από υποψηφίους μαθητές στον φετινό διαγωνισμό την πρωτοβουλία φροντιστηριακών μαθημάτων προετοιμασίας για το διαγωνισμό που έχουν αναλάβει ορισμένοι τοπικοί φορείς.
Παρότι θεωρεί την κίνηση αυτή ενδεικτική της μεγάλης εμβέλειας του διαγωνισμού, δεν μπορεί ωστόσο παρά να θυμίσει τον στόχο που υπηρετεί ο διαγωνισμός αυτός και για τον οποίο χαίρει της υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για το Ίδρυμα Λασκαρίδη, η αυτοέκφραση είναι και παραμένει ο βασικός στόχος του διαγωνισμού, η προσπάθεια των ίδιων των παιδιών και με ίδια μέσα να μιλήσουν για όλα όσα τα προβληματίζουν, για τις χαρές, τις λύπες, τις σκέψεις τους. Αυτό προϋποθέτει μια συνειδητοποίηση μέσα από τον στοχασμό, το διάβασμα και τον διάλογο με τους άλλους και είναι το κέρδος του διαγωνισμού για τους υποψήφιους αλλά και για τα σχολεία και για την κοινωνία εν γένει.
Το Ίδρυμα εξετάζει τις δυνατότητες επικοινωνίας με τα σχολεία και τους μαθητές και στη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώσει σύντομα τις προτάσεις του.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η παρέμβαση των ενηλίκων δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένη και στοχευμένη (π.χ. προτάσεις ανάγνωσης), διαφορετικά χάνονται ο αυθορμητισμός και η ιδιαιτερότητα του εφηβικού λόγου.