Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου “Archives in the Age of Digital Humanities“, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου στο Colégio do Espírito Santo του Πανεπιστημίου της Έβορα, στην Πορτογαλία. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας του Νέου Πανεπιστημίου της Λισαβόνας (Instituto de História Contemporânea) και το CIDEHUS-UE, μία διεπιστημονική Ερευνητική Μονάδα με αντικείμενο την Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου της Έβορα.

Η Δρ. Δέσποινα Μαγγανάρη, συνεργάτης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και η μόνη ελληνική συμμετοχή που έγινε δεκτή στο συνέδριο, παρουσίασε την ανακοίνωση με τίτλο “Indexing Byzantium”. Σε αυτήν μίλησε για το αρχείο της Καθηγήτριας Ελένης Αντωνιάδη-Μπιμπίκου, ένα από τα  λίγα πλήρως ψηφιοποιημένα και αποδελτιωμένα αρχεία στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικό ερευνητικό υλικό με αντικείμενο την ιστορία του Βυζαντίου και της νεότερης Ελλάδας, καθώς και αλληλογραφία με επιφανείς ευρωπαίους μελετητές. Το αρχείο αυτό σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση.