Σας ενημερώνουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών έγκρισής τους από το ΙΕΠ.

Τα προγράμματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα αποσταλούν στα σχολεία μόλις δοθεί η έγκριση από το ΙΕΠ.