Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, τα οποία όπως κάθε χρόνο παρέχονται δωρεάν.

Τα προγράμματα ανανεώθηκαν, συμπληρώθηκαν και καλύπτουν όλες τις θεματικές κατηγορίες, με σκοπό να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες μικρών και μεγάλων μαθητών.

Υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Για διευκρινίσεις, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@laskaridisfoundation.org ή να τηλεφωνήσετε στα 216 9003700, 216 9003722.

 

 

Υλικό