Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, τα οποία όπως κάθε χρόνο παρέχονται δωρεάν.

Τα προγράμματα ανανεώθηκαν, συμπληρώθηκαν και καλύπτουν όλες τις θεματικές κατηγορίες, με σκοπό να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες μικρών και μεγάλων μαθητών.

Υποβολή αιτήσεων από 3 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018 (η αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη από 3 Σεπτεμβρίου)

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Υλικό