Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτείνονται  συνολικά 104 Προγράμματα, εκ των οποίων 46 για το Γυμνάσιο και 58 για το Λύκειο. Τα προγράμματα για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάστηκαν εκ νέου, συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν με γνώμονα να καλύπτουν όλους τους τομείς των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών. Όλα είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των σημερινών εφήβων αλλά και να τους προσφέρουν κίνητρα και ερεθίσματα για περαιτέρω μάθηση και διεύρυνση των οριζόντων τους.

Όπως κάθε χρόνο τα εκπαιδευτικά προγράμματα εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 99446/2019 και παρέχονται δωρεάν.

Η συμμετοχή στα προγράμματα γίνεται κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η περίοδος των αιτήσεων ορίζεται από 16 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2019, οπότε και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση.

 

Υλικό