Συνοπτική Περιγραφή
Εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία των μαθητών για την ένταξή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν από 58 Εκπαιδευτικά Προγράμματα που στόχο έχουν να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα αλλά και να βαθύνουν τις γνώσεις τους σε επιμέρους τομείς, καθώς στόχος του Ιδρύματος είναι οι τελειόφοιτοι να ενημερωθούν και να γνωρίσουν τα αντικείμενα που πραγματεύεται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στηρίζονται από Ακαδημαϊκούς, Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, Εκπαιδευτικούς, Συγγραφείς, Εμψυχωτές, Περιβαλλοντολόγους, Ψυχολόγους και επιφανείς ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση αναφέρεται σε: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, Com 2001, 678)
Η Διά Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Διά Βίου Εκπαίδευση και την Διά Βίου Κατάρτιση.

Η Διά  βίου Εκπαίδευση αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, τόσο και στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση, ενώ η «Διά Βίου Κατάρτιση» αφορά στη διαδικασία της εξειδικευμένης μόρφωσης, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με Α.Π. Φ14/380/69228/Γ1 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Α.Π. 68331/Γ2 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Υλικό