Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016.

Τα προγράμματα και για τις δύο βαθμίδες σχεδιάστηκαν εκ νέου. Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, απευθύνονται και πάλι αποκλειστικά στους μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, καθώς επιθυμία μας είναι  να τους δοθούν τα ερεθίσματα ώστε, μέσα από τη διάδραση και το παιχνίδι, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργατικότητα, απαραίτητα εφόδια στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αντίστοιχα τα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των σημερινών εφήβων αλλά και να τους προσφέρουν κίνητρα και ερεθίσματα για περαιτέρω μάθηση και διεύρυνση των οριζόντων τους.  Επίσης  από τις 2 – 13 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις με σκοπό  οι μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, να γνωρίσουν τη λειτουργία των σχολών και κυρίως τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κληθούν να επιλέξουν τη σχολή φοίτησής τους. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των Πανεπιστημιακών Σχολών που εδρεύουν στην Αθήνα και τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων.

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και των δυο βαθμίδων να παρουσιαστούν και στη νοηματική γλώσσα για την παρακολούθησή τους από τα Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων μαθητών.

Όλα τα προγράμματα εγκρίνονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, παρέχονται δωρεάν και στηρίζονται από Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, Ανθρώπους των Γραμμάτων, των Επιστημών  και των Τεχνών, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Εμψυχωτές και Συγγραφείς.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα πατήστε εδώ.

Υλικό