Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή το ότι τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν αγκαλιαστεί από τα σχολεία. Ο αριθμός των αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έφθασε μέσα σε λίγες μέρες να αντιστοιχεί σε περισσότερους   από 45.000 μαθητές.

Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε περισσότερα αιτήματα εντός των χρονικών ορίων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Έτσι, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα του παρόντος σχολικού έτους.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα φροντίσουμε να ικανοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό και με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για το ενδιαφέρον τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την αδιάλειπτη στήριξή τους στο έργο μας.

Σας ευχόμαστε να έχετε μια δημιουργική εκπαιδευτική χρονιά και κάθε επιτυχία!!!