Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

από τη Δευτέρα 22 – Παρασκευή 26 Ιουλίου οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί

στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2019.