Στο πλαίσιο των σκοπών του το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές.

Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τη μαθησιακή όσο και τη διαπροσωπική σχέση τους με τους μαθητές, καθώς και η παρουσίαση συγχρόνων μεθόδων έρευνας και εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο “Ψηφιακά παιχνίδια: Θεωρία, Σχεδίαση, Εφαρμογές” και το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη: ένας συναρπαστικός νέος δρόμος“, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα.

Δείτε εδώ τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί.