Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο της μακρόχρονης αφοσίωσής του στον χώρο της εκπαίδευσης διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ψυχολογικές μεταβολές κατά την εφηβική περίοδο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τού εκπαιδευτικού έργου στη διαμόρφωση των νέων ανθρώπων.

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί σε έντεκα 2ώρες συναντήσεις (σύνολο 22 ώρες) από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2017 και στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση τους σε ζητήματα, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν στη σχέση και την επικοινωνία τους με τα παιδιά και τους εφήβους. Η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού έργου και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μπορούν ν’ αποτελέσουν κρίσιμα ζητήματα για την διαμόρφωση της σχολικής ζωής σε στέρεες και υγιείς βάσεις με γνώμονα τη γνώση, την ψυχική ανθεκτικότητα και την δημιουργικότητα.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 4 αυτοτελείς διαδοχικούς θεματικούς κύκλους, οργανικά όμως και νοηματικά συνδεδεμένους, αφ’ ενός με τις ανάγκες και τα προβλήματα παιδιών και εφήβων στη σύγχρονη εποχή και αφ’ ετέρου με την ανάγκη των εκπαιδευτικών να τα διαχειριστούν με στοχασμό, θωράκιση γνώσης και ψυχική ανθεκτικότητα.

 

Υλικό