Ημερομηνία
05-OKT-2017
Συνοπτική Περιγραφή
Το ψηφιακό ταξίδι της (ελληνικής) γλώσσας
Εισηγητής: Θανάσης Καρασίμος, Ερευνητής του προγράμματος PARTHENOS, Ακαδημία Αθηνών