Η Ιστορική βιβλιοθήκη απαρτίζεται από τα κυρίως σώματα των πιο κάτω επώνυμων συλλογών. Λίγα λόγια για κάθε συλλογή δίδονται στον κατάλογο που ακολουθεί:

Leo Delwaide (Baron)

Η συλλογή του Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστημίου της Αμβέρσας, Δημάρχου και Πρόεδρου του Οργανισμού Λιμένος της Αμβέρσας, βαρόνου Leo Delwaide, αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες σε παγκόσμιο επίπεδο βιβλιοθήκες του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου. Ο κύριος όγκος της συλλογής περιλαμβάνει βιβλία που αναφέρονται στο Ναυτικό και Γενικό Δίκαιο. Σημαντικές τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μέγεθος είναι και οι ενότητες που αναφέρονται στην Ιστορία της Ναυτιλίας και την ιστορία λαών με ναυτική ιστορία. Τη βιβλιοθήκη, επίσης, πλαισιώνει μεγάλη συλλογή έγκριτων περιοδικών επιστημονικών εκδόσεων σχετικά με το Δίκαιο της Ναυτιλίας, σε πολλά από τα οποία υπάρχει ενεργή συνδρομή και συνεχής εμπλουτισμός με νέο υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος της συλλογής Delwaide αποτελείται από παλαίτυπες εκδόσεις, που χρονολογούνται από το 1530 μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα.

Α. Οικονομόπουλος

Η Βιβλιοθήκη του συλλέκτη Α. Οικονομόπουλου, γνωστή και με το προσωνύμιο Biblioteca Greca, έχει ως αντικείμενο τις εκδόσεις των Ελληνικών κειμένων όλων εκείνων των συγγραφέων που έζησαν πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αποτελείται από 3,200 τίτλους, η έκδοση των οποίων εκτείνεται από τον 15ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προτίθεται να συνεχίσει τον εμπλουτισμό της συλλογής αυτής με σκοπό να την καταστήσει μία έγκυρη διεθνή αναφορά για την Ελληνική Βιβλιογραφία.

Αικατερίνη Κουμαριανού

Η ιστορικός Αικατερίνη Κουμαριανού πρωταγωνίστησε σε πολύ καίρια ερευνητικά πεδία: συμμετείχε στη συγκρότηση του Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, μελέτησε το έργο του Αδαμάντιου Κοραή, το φαινόμενο του περιηγητισμού, την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, τη σχέση της ευρωπαϊκής με τη νεολληνική παιδεία. Η Βιβλιοθήκη της στρέφεται γύρω από το Νεοελληνικό Διαφωτισμό, τον περιηγητισμό και την ιστορία του Ελληνικού Τύπου. Δευτερεύουσα θεματική ενότητα αποτελεί η Λογοτεχνία. Περιέχονται, επίσης, περιοδικά λογοτεχνικά, ιστορικά και Τέχνης. Εκτενές και με πλούσιο περιεχόμενο είναι και το προσωπικό της αρχείο.

Αχιλλέας Έξαρχος

Ο Αχιλλέας Έξαρχος ήταν διακεκριμένος διπλωμάτης και πρέσβης της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η συλλογή του περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τμηματικά από το 2012 και περιλαμβάνει βιβλία λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης κ.ά.

Βιβλιοθήκη «Αγγλικό Δίκαιο»

Η βιβλιοθήκη ‘Αγγλικό Δίκαιο’ περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2013 και αποτελεί δωρεά της Εταιρείας Δικηγόρων ‘Hill Taylor Dickinson, London’. Το έργο αυτό στο σύνολό του αναφέρεται εκτενώς σε θέματα που άπτονται νομικών θεμάτων πάσης φύσεως στην Αγγλία, καθώς ο εκδοτικός οίκος εδρεύει στο Λονδίνο. Δίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση στην θεματική κατηγορία ‘’Δίκαιο / Ναυτιλία’’ και σε σχετικές με την εν λόγω θεματική περιπτώσεις, όπως αυτές έχουν αναφερθεί στη θεωρία, και έχουν καταγραφεί στην πράξη, από τις νομικές αρχές του συγκεκριμένου τόπου. Το υλικό που απαρτίζει τη βιβλιοθήκη ‘’Αγγλικό Δίκαιο’’ χρονολογείται μεταξύ των ετών 1859 και 2005. Tο περιεχόμενο της απαρτίζεται από οκτώ (8) τίτλους περιοδικών εκδόσεων, τις επονομαζόμενες περιπτώσεις νομικών εγκλίσεων (Law Reports):

1.High Court of Admiralty, & Ecclesiastical Courts ;
2.English & Irish Appeal Cases and Claims of Peerage ;
3.Chancery Division Appeal Cases ;
4.Probate Division ;
5.King’s Bench Division ;
6.Court of Queen’s Bench ;
7.The Public General Statutes ;
8.A Collection of the Public General Statutes.

Γεώργιος Δολιανίτης

Η Βιβλιοθήκη του Γεώργιου Δολιανίτη, ιδρυτή του ομώνυμου Κέντρου Σπουδών και Ερευνών, εκδότη και συλλέκτη αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και σπάνιες ελληνικές συλλογές, τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω σπουδαιότητας και σπανιότητας του περιεχομένου της. Απαρτίζεται από μεγάλες θεματικές ενότητες που αφορούν τη Γλώσσα, τη Μυθολογία, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία της Ελλάδας, τον Τύπο και την ιστορία του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολλές πρώτες εκδόσεις που περιέχει, καθώς και το πολύ σημαντικό και εκτενές αρχείο ελληνικού, μικρασιατικού και ξένου Τύπου. Επιμέρους κομμάτια της συλλογής έχουν κατά καιρούς εκτεθεί και βραβευθεί σε εκθέσεις και εκδηλώσεις ανά τον κόσμο.

Γεώργιος Ν. Κάρτερ

Η Βιβλιοθήκη του Γεώργιου Ν. Κάρτερ, κριτικού θεάτρου και τηλεόρασης και γνωστού ποιητή είναι στραμμένη προς τη Λογοτεχνία, τα Μ.Μ.Ε., πιο ειδικά την τηλεόραση, και τέλος την Κοινωνιολογία. Ο Κάρτερ υπήρξε θεμελιωτής της ελληνκής ραδιοτηλεόρασης και οι μελέτες του πάνω στα ΜΜΕ, μέρος κι αυτές της Βιβλιοθήκης του, εγκαινίασαν την ελληνική βιβλιογραφία του είδους. Περιέχονται, επίσης, όλες οι ποιητικές του συλλογές, καθώς και λογοτεχνικά περιοδικά. Η Βιβλιοθήκη συνοδεύεται από το άρτια οργανωμένο από τον ίδιο προσωπικό του αρχείο.

Γιολάντα Τριανταφυλλίδου – Baladié & Raoul Baladié

Η Γιολάντα Baladié, αδελφή της ιστορικού Αικατερίνης Κουμαριανού, υπήρξε και η ίδια επιτυχημένη ιστορικός και αρχαιολόγος. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου κατά την Τουρκοκρατία. Ήταν συνεργάτις του Κέντρου Ιστορικών Ερευνών της Σχολής Ανωτάτων Κοινωνιολογικών Σπουδών του Παρισιού (EHESS), καθώς και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδας. Ο Raoul Baladié, σημαντικός Γάλλος Καθηγητής Γεωγραφίας και σύζυγός της, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον ευρωπαϊκό περιηγητισμό. Εξίσου έντονη ήταν η ενασχόλησή του με τον Στράβωνα και τα Γεωγραφικά του. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) στη Γαλλία. Η κοινή Βιβλιοθήκη τους απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από ενότητες Ιστορίας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας, Γεωγραφίας και εκδόσεων Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων. Συνοδεύεται από το ερευνητικό αρχείο της Γιολάντας Baladié.

Γιώργος Χρονάς – Δημήτρης Λαλέτας

Η συλλογή του ποιητή και εκδότη Γιώργου Χρονά, αφορά κατά κύριο λόγο την λογοτεχνία. Περιλαμβάνει ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα και μελέτες, πολλές φορές με χειρόγραφες αφιερώσεις από τους δημιουργούς τους. Συναντάμε επίσης, βιβλία φιλοσοφίας, ιστορίας και λογοτεχνικά περιοδικά. Μέρος της συλλογής, αποτελούν και τα βιβλία (λογοτεχνικά και βιβλία τέχνης) του ζωγράφου Δημήτρη Λαλέτα.

Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης

Η βιβλιοθήκη του επιφανούς Ομηριστή, καθηγητή Δημήτρη Μαρωνίτη έχει έντονο φιλολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο, με σαφή παρουσία του Ομηρικού στοιχείου. Δευτερεύον κομμάτι της συλλογής, αλλά εκτεταμένο, αφορά στη σύγχρονη Φιλοσοφία. Τη συλλογή πλαισιώνουν πολλά γνωστά, σύγχρονα φιλολογικά περιοδικά. Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, μεταξύ άλλων, μετέφρασε και τα δύο ομηρικά έπη, Οδύσσεια και Ιλιάδα. Έγραψε βιβλία, μονογραφίες και άρθρα για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Σοφοκλή, τον Ηρόδοτο, τον Αλκαίο, τη Σαπφώ, που, εν μέρει ή εν όλω μετέφρασε.  Συγχρόνως, μελέτησε και δημοσίευσε δοκίμια για μείζονες νεοέλληνες ποιητές και πεζογράφους.

Δημήτρης Σ. Αθανασόπουλος

Ο Δημήτρης Σ. Αθανασόπουλος ήταν διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και διετέλεσε για χρόνια ως πρέσβης-μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α.. Η συλλογή που έχει δωρίσει στο Ίδρυμα αποτελείται από μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες: λογοτεχνία, ποίηση, ιστορία, θρησκεία, τέχνες (θέατρο & μουσική), οικονομία, πολιτική και κοινωνικές επιστήμες.

Δωρεά Βαγγέλη Σακκάτου – Συλλογή Χρήστου Αναστασιάδη – Συλλογή Χρήστου Νικολόπουλου

Πρόκειται για μια μεγάλη και σημαντική συλλογή βιβλίων που αφορούν το ελληνικό –και όχι μόνο- αριστερό κίνημα. Πιο συγκεκριμένα, συναντάμε βιβλία για την Κατοχή και την Αντίσταση, τη θεωρία του μαρξισμού, την ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα αλλά και την Αμερική. Επίσης, σημαντικό μέρος της συλλογής καλύπτεται από βιβλία ιστορίας των Η.Π.Α., ενώ αρκετά μεγάλη είναι και η συλλογή περιοδικών και εφημερίδων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή του Χ. Αναστασιάδη αποτελείται από μεγάλο αριθμό βιβλίων, ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών, που αφορούν το παγκόσμιο κομμουνιστικό (τροτσκιστικό κίνημα), την Ιστορία, τη Λογοτεχνία και τις Καλές Τέχνες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η συλλογή του δημοσιογράφου Χ. Νικολόπουλου περιλαμβάνει μαρξιστικά και λογοτεχνικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες καθώς και πλήθος βιβλίων για την ιστορία των Η.Π.Α.

Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler

Η συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-Ahrweiler αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ιστορικής Συλλογής του Ιδρύματος. Η μεγάλη Βυζαντινολόγος, μια απ” τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές και πνευματικές προσωπικότητες του τόπου μας, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Η συλλογή της περιλαμβάνει κυρίως βιβλία και περιοδικά Βυζαντινής ιστορίας σε διάφορες γλώσσες, ενώ αρκετές είναι και οι μελέτες για την Αρχαία ελληνική και την αρχαία Ρωμαϊκή ιστορία, την σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία, τον Ισλαμικό κόσμο κ.ά.

Εμμανουήλ Κριαράς

Ο Εμμανουήλ Κριαράς έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καθηγητής Μεσαιωνικής και Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά και Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας για πολλούς θεωρείται πατέρας της νέας ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας. Το τμήμα της Βιβλιοθήκης του που έχει δωρίσει στην Ιστορική Βιβλιοθήκη περιέχει μελέτες πάνω στην Ελληνική Γλώσσα, Αφιερώματα σε Νεοελληνιστές και Λογοτέχνες και πλήθος τίτλων λογοτεχνικών περιοδικών. Μέρος της δωρεάς του αποτελεί και το αρχείο αλληλογραφίας του.

Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος

Η Βιβλιοθήκη του επιφανούς Έλληνα φιλοσόφου Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου, Ακαδημαϊκού, Καθηγητή Φιλοσοφίας και ιδρυτή της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας «Ο Πλήθων», που περιήλθε στα χέρια του Ιδρύματος ύστερα από την ευγενική προσφορά της οικογένειας του Στράτη και της Δέσποινας Στρατήγη, περιέχει κατά κύριο λόγο βιβλία που άπτονται κριτικής της λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, με έμφαση στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η Βιβλιοθήκη μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν στη Σπάρτη, στο οίκημα της Σχολής, και εξυπηρετούσε ενδιαφερόμενους πάνω σε σχετικά θέματα έχοντας παράλληλα ρόλο υποστηρικτικό στις φιλοσοφικές διαλέξεις που οργάνωνε ο χώρος. Εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό, σε περιεχόμενο είναι το προσωπικό του αρχείο.

Κ. Θ. Δημαράς

Η Βιβλιοθήκη του κριτικού, ιστορικού της νεοελληνικής λογοτεχνίας και μελετητή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Κ.Θ. Δημαρά, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές ερευνητικού περιεχομένου συλλογές. Θεματικά καλύπτει πρωτίστως ενδιαφέροντα φιλολογικά και ιστορικά και δευτερευόντως ζητήματα λαογραφίας, λογοτεχνίας και της ιστορίας της. Η συλλογή περιλαμβάνει βιβλία του 18ου και 19ου αιώνα, φυλλάδια του 19ου αιώνα, εισιτηρίους λόγους, καθώς και τίτλους γνωστών ιστορικών και λογοτεχνικών περιοδικών του 20ου αιώνα. Σημαντικό κομμάτι της συλλογής αποτελείται από δείγματα της εργογραφίας των πλέον σημαντικών λογίων του 19ου και του 20ου αιώνα, ουσιαστικά όλο το πρωτότυπο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη έκδοση καθώς και στις επανεκδόσεις της Ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, ακαδημαϊκός με λαμπρή και ιδιαιτέρως παραγωγική επιστημονική πορεία, ασχολήθηκε συστηματικά με την Ιστορία του ελληνικού και του ρωμαϊκού Δικαίου, με έμφαση στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό Δίκαιο. Για την επανέκδοση-σταθμό της Εξαβίβλου του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Δημοσίευσε μελέτες, ανακοινώσεις και κριτικές σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Οι καταγεγραμμένες μελέτες του αριθμούν πάνω από 300 έργα. Από τη βιβλιοθήκη του ξεχωρίζουν σε όγκο οι ενότητες που αφορούν σε: Εκκλησιαστική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Ελληνική Φιλολογία, Δίκαιο, Αφιερωματικούς τόμους και Πρακτικά συνεδρίων. Μεγάλος είναι και ο αριθμός σειρών και περιοδικών εκδόσεων που συμπληρώνουν επιστημονικά τις παραπάνω κατηγορίες. Η συλλογή πλαισιώνεται από μικρότερες θεματικές ενότητες πάνω στην ελληνική Ιστορία, τη Φιλοσοφία, την ελληνική Λογοτεχνία και μελέτες σχετικά με την ιστορία και τους εκπροσώπους της.

Κωνσταντίνος Λασκαρίδης

Ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης ίδρυσε το 1993 στο Νέο Φάληρο τη «Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδου» στη μνήμη της συζύγου του. Η Βιβλιοθήκη αυτή υπήρξε προπομπός του Ιδρύματος.

Με σπουδές στο εξωτερικό πάνω στην Υδροβιολογία, την Ιχθυολογία και την Εφαρμοσμένη Αλιεία, κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος στους συγκεκριμένους τομείς. Η συλλογή βιβλίων του περιλαμβάνει μεγάλο όγκο ελληνικών και κυρίως ξενόγλωσσων ερευνητικών βιβλίων πάνω στον τομέα της αλιείας και της ιχθυολογίας, που την καθιστά μοναδική στα ελληνικά δεδομένα.

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος

Η Βιβλιοθήκη του καθηγητή Πανεπιστημίου και προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνου Σβολόπουλου περιήλθε στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στα τέλη του 2014. Κύρια και πλούσια θεματολογία της Βιβλιοθήκης αυτής είναι η ιστορία του Μακεδονικού και Κυπριακού ζητήματος. Μεγάλο μέρος επίσης της βιβλιοθήκης αυτής αποτελεί η σύγχρονη ξενόγλωσση λογοτεχνία καθώς και λευκώματα ποικίλης θεματολογίας.

Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος

Ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος είναι αρχιτέκτων, ιστορικός του βιβλίου και εκδότης. Έχει ασχοληθεί με την ιστορία της βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό από την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα έως και την Αναγέννηση και είναι ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ιστορίας των ελληνικών και ελληνόγλωσσων εκδόσεων. Στο Ίδρυμα έχει περιέλθει μέρος της Βιβλιοθήκης του, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως έργα σχετικά με την ιστορία, ελληνική και παγκόσμια, και την ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας. 

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, σπουδαίος ποιητής της εποχής μας με πολλές και μεγάλες διακρίσεις, δώρισε τη συλλογή των βιβλίων του στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η συλλογή αφορά έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτει όλο το φάσμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας περιλαμβάνοντας μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, διηγήματα, δοκίμια και μελέτες.

Κωστούλα Μητροπούλου

Η Βιβλιοθήκη της λογοτέχνιδας Κωστούλας Μητροπούλου, περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2008, μαζί με το Αρχείο της. Στη συλλογή βιβλίων συναντάμε έναν μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ποιητικών συλλογών, θεατρικών έργων και μελετών της λογοτεχνίας, πολλά από τα οποία περιέχουν χειρόγραφες σημειώσεις της ίδιας. Μέρος της συλλογής αποτελούν και βιβλία τέχνης της αδερφής της, εικαστικού Κάτιας Μητροπούλου καθώς και η νομική συλλογή βιβλίων του πατέρα της Ι.Δ. Μητρόπουλου.

Παναγιώτης Κ. Λασκαρίδης

Η συλλογή του Προέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη περιλαμβάνει σημαντικά και σπάνια βιβλία που έχουν αποκτηθεί τμηματικά και σε βάθος χρόνου από τον ίδιο. Πρόκειται για βιβλία ιστορικά, περιηγητικά, ναυτικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά, πολλά εκ των οποίων είναι παλαίτυπα και βιβλία περασμένων αιώνων. Μέρος των σπάνιων περιηγητικών βιβλίων, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του ιστότοπου Travelogues.

Παναγιώτης Ν. Σιμωτάς

Η Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Ν. Σιμωτά, Καθηγητή Θεολόγου με μεγάλο συγγραφικό έργο στο πεδίο της έρευνάς του, αποτελείται από θεολογικά βιβλία που αποτελούν μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση όλων των θρησκειών. Πιο συγκεκριμένα, συναντάμε μελέτες και συγγράμματα Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, Εβραϊκής Αρχαιολογίας, Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, Ιστορίας των Θρησκευμάτων, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Θρησκείας κ.ά.

Σπύρος Ευαγγελάτος

Στράτης Στρατήγης

Στις συλλογές του Ιδρύματος ανήκει και η Βιβλιοθήκη που δωρήθηκε από τον επιφανή δικηγόρο και πρώην βουλευτή Στράτη Στρατήγη. Περιλαμβάνει βιβλία ναυτικού, ασφαλιστικού και ειδικότερα του ελληνικού ναυτασφαλιστικού δικαίου που αποτελούσαν το σύνολο της επαγγελματικής Βιβλιοθήκης του δικηγορικού γραφείου του Στρατή Στρατήγη και του πατέρα του Ευάγγελου Στρατήγη, το οποίο και λειτουργεί από το 1922.

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης

Η Βιβλιοθήκη του φιλόλογου, ιστορικού, ερευνητή και Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, απαριθμεί πάνω από σαράντα χιλιάδες τεκμήρια. Αποτελείται από ογκώδεις και περιεκτικές θεματικές ενότητες Ελληνικής Ιστορίας (αρχαιότητα, Βυζάντιο, Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Επανάσταση και Ελληνικό Κράτος, τοπική ιστορία), Παγκόσμιας Ιστορίας, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γραμματολογίας, Λογοτεχνίας και εξειδικευμένης Ιστορίας (εκπαίδευσης, νεολαίας, λαογραφίας, Τεχνών, Δικαίου, Τύπου κλπ.). Ακόμα περιέχεται εκτενής βοηθητική βιβλιογραφία σχετική με αρχειονομία, βιβλιοθηκονομία, χειρόγραφα, παλαιογραφία, εθνικές, τοπικές και ειδικές βιβλιογραφίες, ευρετήρια περιοδικών, εφημερίδων και σειρών, εργογραφίες και λεξικά.

Φίλιππος Ηλιού

Η συλλογή του διακεκριμένου ιστορικού και μελετητή Φίλιππου Ηλιού, περιλαμβάνει βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, του Ελληνικού βιβλίου και της πρόσφατης Ελληνικής ιστορίας. Ακόμα, στη συλλογή περιλαμβάνονται σπάνια βιβλία θεολογίας καθώς και λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά.

Χρήστος Ντούνης

Ο Χρήστος Ντούνης ήταν Πλοίαρχος Ε.Ν., Αντιναύαρχος, Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. και συγγραφέας με μεγάλη προσφορά στην εμπορική ναυτιλία. Η συλλογή βιβλίων του αφορά κυρίως την ελληνική ναυτιλία και ιδιαίτερα την ναυτική ιστορία και εκπαίδευση και τα ναυτικά επαγγέλματα. Η συλλογή συνοδεύεται και από το πολύ σημαντικό ερευνητικό Αρχείο του.