Είστε υπεύθυνος εκπαιδευτικός σχολείου το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα;

Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης που βρίσκεται στο ΥΛΙΚΟ πιο κάτω, συμπληρώστε την ηλεκτρονικά και στείλτε την στο info@laskaridou.gr από την επίσημη διεύθυνση e-mail του σχολείου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε χειρόγραφα την αίτηση και να την στείλετε ταχυδρομικά ή με FAX στο Ίδρυμα. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται και να φέρει σφραγίδα.

 

Υλικό