Ημερομηνία
Τετάρτη 2 Μαΐου 2012, ώρες 12.00 – 14.00
Συνοπτική Περιγραφή
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ΣΕΠ Γυμνασίων

Tο «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Πειραιά, Κερατσινίου και Πόρου πραγματοπόιησαν Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ΣΕΠ Γυμνασίων στο χώρο του Ιδρύματος, 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Γιάννης Μαρμαρινός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ηλίας Δημητρόπουλος, Διευθυντής Δ.Ε. Πειραιά

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Σ.Ε.Π:
Μαρία Βεκρή
Φλώρα Κιαμίλη
Περικλής Βρατσιώτης