Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη έχει στην κατοχή του ένα τεράστιο πλούτο αρχείων. Πάντα με γνώμονα την ελεύθερη πρόσβαση στο ευρύ κοινό, το Ίδρυμα προχώρησε στην υλοποίηση μια νέας ιστοσελίδας για την παρουσίαση των αρχείων αυτών στους ερευνητές, μελετητές αλλά και απλούς χρήστες.

Προς το παρόν διατίθενται τρία αρχεία: το αρχείο της Ελένης Αντωνιάδη-Μπιμπίκου με 20,000 τεκμήρια, το αρχείο του Στέλιου Μαγιόπουλου και το αρχείο της εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότητας “Αγαπάτε Αλλήλους”.  Το κάθε αρχείο παρουσιάζεται αυτόνομα. Ο χρήστης όμως έχει τη δυνατότητα συνδυαστικής και πολλαπλής αναζήτησης, ώστε να εντοπίσει εύκολα και άμεσα τις πληροφορίες που επιθυμεί, και οι οποίες μπορεί να εντοπίζονται σε περισσότερα από ένα αρχεία.  Σύντομα θα προστεθεί και η δυνατότητα αυτόματης μεταγραφής των τεκμηρίων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η έρευνα συνεχίζουν.