Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος διαθέτει πολύ σημαντική Ναυτική Βιβλιοθήκη. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΝΜΕ, είναι προσβάσιμη πλέον και μέσω της σελίδας  http://zgate.laskaridou.gr/. Μέσα από τη σελίδα αυτή, επιλέξτε «Βιβλιοθήκη Ναυ τικού Μουσείου Ελλάδος» και ανακαλύψτε τους τίτλους βιβλίων που σας ενδιαφέρουν..