Η επικράτηση της ναυτιλίας στο πέρασμα των χρόνων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλούσιας ναυτιλιακής κληρονομιάς που αποτυπώνεται μέσα από πολυάριθμα τεχνικά και επιστημονικά βιβλία της ναυτικής επιστήμης, αλλά και μέσα από συλλογές ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της παγκόσμιας αλλά κυρίως της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.

Η συγκέντρωση όλου αυτού του ναυτιλιακού βιβλιογραφικού πλούτου της χώρας μας, όπως επίσης και η προβολή και διάδοση του θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε οργανισμού και βιβλιοθήκης που πραγματεύεται ναυτιλιακά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτής της επιτακτικής ανάγκης ανάδειξης της ναυτικής και ναυτιλιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γεννήθηκε η ιδέα συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών που διαθέτουν συλλογές οι οποίες αφορούν τη ναυτιλία και τις ναυτικές επιστήμες. Συγκεκριμένα πριν από μια δεκαετία περίπου, τρεις βιβλιοθήκες με σημαντικές ναυτιλιακές συλλογές, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκίνησαν αρχικά τη συνεργασία τους με εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Αυτός ο πρώτος ιδεοκαταιγισμός σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον  εκ μέρους των θεσμικών οργάνων των ιδρυμάτων αυτών για σύμπραξη  οδήγησαν σε ένα  πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας (Τρίγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών) το 2010 στο οποίο δηλωνόταν η πρόθεση επέκτασής του με την προσθήκη και άλλων Ιδρυμάτων και Βιβλιοθηκών συναφούς ναυτιλιακού περιεχομένου.

Η πρόθεση έγινε πράξη και με την ομόφωνη προσθήκη  νέων μελών δημιουργήθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους (2018) το θεματικό δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, το Δίκτυο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών – ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ. (Maritime Libraries NetworkMarLiNet) (υπό κατασκευή ιστοσελίδα εδώ) στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 8 μέλη συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών μελών. Αναλυτικά, το ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ. απαρτίζεται από τον συγκερασμό ειδικών και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών καθώς συμμετέχουν οι αντίστοιχες βιβλιοθήκες των ακόλουθων οργανισμών:

  1. Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2. Ίδρυμα Ευγενίδου
  3. Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
  4. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
  5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  6. Πανεπιστήμιο Πειραιά
  7. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  8. Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Οι βιβλιοθήκες–μέλη του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές ναυτιλιακές συλλογές, μοιράζονται το κοινό όραμα της βελτίωσης των υπηρεσιών τους και των συλλογών τους μέσω της ανάκτησης και της κοινής χρήσης δεδομένων προς τους ερευνητικό και γενικό αναγνωστικό κοινό τους. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται πλέον τακτικά μηνιαίες  συναντήσεις μέσω  εκπροσώπων τους, για τον συντονισμό των δράσεων του Δικτύου.

Βασική επιδίωξη του Δικτύου δεν είναι να αποτελέσει ένα ακόμη ψηφιακό αποθετήριο με εξειδίκευση στα ναυτιλιακά θέματα, αλλά να συμβάλει στη λειτουργία σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο μιας ελκυστικής  ενιαίας πύλης  πληροφόρησης με σκοπό την εγγύτερη αλληλεπίδραση και την άμεση τροφοδότηση της πληροφορίας ανάμεσα σε ακαδημαϊκές, επιστημονικές και επαγγελματικές κοινότητες στον τομέα της ναυτιλίας, ενισχύοντας την ενημερότητα σχετικά με τις εξελίξεις στην έρευνα και τις καινοτομίες  στον ναυτικό και ναυτιλιακό τομέα.

Ο κοινός ιστότοπος – εκτός από την πρόσβαση και ενδεχομένως στο μέλλον και τη διάθεση ενός ενιαίου ηλεκτρονικού καταλόγου για αναζήτηση σε όλες τις συλλογές των επιμέρους βιβλιοθηκών-μελών του Δικτύου – φιλοδοξεί να αποτελέσει και έναν ηλεκτρονικό χώρο συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών, ενημέρωσης νέων πεπραγμένων και δράσεων στον ναυτιλιακό τομέα, πληροφόρησης σχετικών εκδηλώσεων, συνεδρίων.

Οι επιμέρους στόχοι του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ. αφορούν κυρίως τη διεύρυνση της διαθεσιμότητας του υλικού στους χρήστες μέσω μιας ορθολογικής στρατηγικής προσκτήσεων νέων τίτλων, την αύξηση της αναγνωσιμότητας των ναυτιλιακών του συλλογών και τη μεγιστοποίηση της προβολής του ως πηγή σημαντικών συλλογών σε θέματα ναυτιλίας.

Η επίσημη παρουσίαση του ΔΙ.ΝΑΥ.ΒΙ. στη Ναυτική-Ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.