Συνοπτική Περιγραφή
Προκήρυξη 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολιού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για ανώτατες μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολιού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για ανώτατες μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και στηρίζοντας ενεργά τον χώρο της Μουσικής Παιδείας, έχει την τιμή να προκηρύξει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για σπουδές βιολιού στο εξωτερικό.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της διακεκριμένης βιολονίστριας και Καθηγήτριας του Ωδείου ΑθηνώνΙσμήνης Χρυσοχόου – Κάρτερ, εις μνήμην του συζύγου της, διαπρεπούς διανοούμενου, δημοσιογράφου και διευθυντή της ΕΡΤ,Γιώργου Κάρτερ.
Οι υπότροφοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία) της επιλογής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την υποτροφία έχουν μόνο όσοι έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε ένα εκ των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2014.
Το ποσό της ετήσιας χορηγίας της υποτροφίας ορίζεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000), δηλαδή το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Golden Room του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014.
Αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Αυγούστου 2014, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» (Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς, info@laskaridou.gr) ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.
Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης παρέχονται καθημερινά, 9.00-17.00, στα γραφεία της Διεύθυνσης του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Πρέπει να επισημανθεί ότι η βιβλιοθήκη του Γεωργίου Κάρτερ ανήκει πλέον στην  Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη», περισσότερες πληροφορίες για την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υλικό