Όροι Χρήσης Δανειστικής Βιβλιοθήκης

 • Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου κατοικίας.
 • Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται το χώρο της Βιβλιοθήκης και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας της.
 • Στους χώρους της Βιβλιοθήκης πρέπει να τηρείται ησυχία. Απαγορεύεται η χρήση φορητών τηλεφώνων καθώς και η κατανάλωση ποτών και φαγητών. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους.
 • Η εγγραφή των μελών γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Για τους ανήλικους χρήστες, η εγγραφή γίνεται με την συνοδεία και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα ή γονέα.
 • Τα μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Με την εγγραφή τους παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους σε κάθε χρήση της Βιβλιοθήκης. Κάθε αλλαγή στοιχείων πρέπει να αναφέρεται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 • Τα μέλη μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία είτε με τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων – μέσω του αυτοματοποιημένου βιβλιοθηκονομικού συστήματος που αυτοί χειρίζονται – είτε με απευθείας πρόσβαση στα ράφια, κατόπιν συνεννοήσεως με τους βιβλιοθηκονόμους, είτε μέσω του αυτοματοποιημένου βιβλιοθηκονομικού συστήματος στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποιούν, αλλά το αφήνουν με τάξη στη θέση που τους υποδεικνύεται.
 • Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης φωτοαντιγραφή αποκλειστικά και μόνο από το υλικό της Βιβλιοθήκης έως 15 σελίδες δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και για εκτύπωση ηλεκτρονικών σελίδων.
 • Τα μέλη μετά από επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη μπορούν να λάβουν πληροφορίες με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
 • Η Βιβλιοθήκη δέχεται προτάσεις βιβλίων για τον εμπλουτισμό της, οι οποίες αξιολογούνται ανάλογα.
 • Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές μελών και παντός ενδιαφερομένου. Για περιορισμένο αριθμό βιβλίων, υπεύθυνοι είναι οι βιβλιοθηκονόμοι. Για μεγάλες δωρεές αποφασίζει η Βιβλιοθήκη.
 • Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί για τα μέλη Aναγνωστήριο και Aίθουσα Η/Υ με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Όροι Δανεισμού Βιβλίων

 • Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της. Από τον δανεισμό εξαιρούνται οι ειδικές συλλογές, τα περιοδικά, καθώς και το πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό.
 • Τα μέλη έχουν δικαίωμα να δανεισθούν έως τρία (3) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Το χρεωμένο υλικό μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, κατόπιν προσωπικής ή τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους βιβλιοθηκονόμους. Η ανανέωση δεν ισχύει όταν τα βιβλία έχουν ζητηθεί από άλλο μέλος.
 • Όταν εκπνεύσει η περίοδος δανεισμού το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση συστηματικής καθυστέρησης πέραν του ενός (1) μηνός η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα διαγραφής του μέλους.
 • Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, προσωπικά ή τηλεφωνικά, να τους κρατηθεί υλικό για 2 ημέρες. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Τα μέλη είναι υπεύθυνα για το υλικό που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις δεν επιτρέπονται. Το μέλος, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού της Βιβλιοθήκης, υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να καταβάλει το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του συν το 20% για την βιβλιοθηκονομική επεξεργασία. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αποστολέα.
 • Η Βιβλιοθήκη παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να διαβάσουν απολαμβάνοντας τον καφέ τους  στο Εντευκτήριο.
 • Τα μέλη οφείλουν να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Σε διαφορετική περίπτωση η Βιβλιοθήκη έχει δικαίωμα διαγραφής του μέλους.