Σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες συλλογές της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισαν την οργάνωση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης η οποία συλλέγει επιμέρους συλλογές βιβλίων σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών. Οι συλλογές αυτές διατηρούν την ενότητά τους, σύμφωνα με τον συλλεκτικό προσανατολισμό του κάθε κτήτορα και το σκεπτικό ότι αυτό ενδιαφέρει τον επισκέπτη και μελετητή. Σήμερα, η Ιστορική Βιβλιοθήκη θησαυρίζει 450.000 τόμους, εκ των οποίων 103 είναι αρχέτυπες εκδόσεις.

Τι είναι η Ιστορική Βιβλιοθήκη

Λειτουργία και χώροι Ιστορικής Βιβλιοθήκης

Αναζήτηση στην Ιστορική Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση στις συλλογές Π. Λασκαρίδη και Bibliotheca Graeca (Α. Οικονομόπουλου)