Από τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης βιβλίου-χαρτιού, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Εξοπλισμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το εργαστήριο μεριμνά για τη συντήρηση και φροντίδα του μεγάλου αριθμού παλαιών βιβλίων της Ιστορικής Βιβλιοθήκης. Το υπεύθυνο προσωπικό αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση κάθε είδους φθοράς σύμφωνα με την ενδεδειγμένη δεοντολογία και τις διεθνείς προδιαγραφές.

ergsynt3ergsynt2ergsynt4