IAL_023

Ο κύριος όγκος της Ιστορικής Βιβλιοθήκης στεγάζεται στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτήριο στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Ακτής Μουτσοπούλου, στο λιμένα Ζέας. Στον ισόγειο χώρο εκτίθενται οι πιο σημαντικές συλλογές, από άποψη παλαιότητας και σπανιότητας τεκμηρίων, ενώ στον πρώτο όροφο συναντά κανείς τις πιο σύγχρονες από άποψη περιεχομένου και ερευνητικού ενδιαφέροντος συλλογές της Βιβλιοθήκης. Το υπόλοιπο βιβλιολογικό υλικό της Ιστορικής βιβλιοθήκης και τα αρχεία στεγάζονται στο κτήριο επί της οδού Κουντουριώτου 173, όπου στεγάζεται και η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, καθώς και στο κτήριο επί της οδού Πραξιτέλους.

Η Ιστορική βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Απευθύνεται στον ερευνητή, τον επιστήμονα και τον φοιτητή. Αποτελείται από βιβλία μεγάλης πνευματικής και υλικής αξίας, από τα οποία πολλά είναι παλαίτυπα και πρώτες εκδόσεις. Όλοι οι χώροι και τα βιβλιοστάσια είναι επισκέψιμα από τους χρήστες με τη συνοδεία υπαλλήλου του Ιδρύματος. Παρόλα αυτά, για λόγους ασφαλείας του υλικού, η άμεση επαφή με τα βιβλία στα ράφια δεν επιτρέπεται. Η εξυπηρέτηση γίνεται αυστηρά με τη συνδρομή και την επίβλεψη των υπεύθυνων βιβλιοθηκονόμων. Δεδομένης της ευαισθησίας του Ιδρύματος σε ό,τι έχει να κάνει με την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας φυσικοί περιορισμοί πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν. Απαιτείται μόνο η προηγούμενη, χωρίς καμία χρέωση, εγγραφή του ενδιαφερόμενου ως μέλους, με χρήση της αίτησης πρόσβασης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη. Η μελέτη των βιβλίων γίνεται στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και υπό την επίβλεψη του Προσωπικού, ανάλογα με τη σπανιότητα και την κατάσταση των υπό παραχώρηση τεκμηρίων. Η εξυπηρέτηση και η παραχώρηση τεκμηρίων για επιτόπια μελέτη γίνεται Η εξυπηρέτηση και η παραχώρηση τεκμηρίων για επιτόπια μελέτη γίνεται κατόπιν γραπτής επικοινωνίας, η οποία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο ημέρες πριν την επίσκεψη στους χώρους μας.

Ανάλογα με την κατάσταση του υλικού είναι επιτρεπτή η φωτογράφισή του, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με επίβλεψη, είτε από τη Βιβλιοθήκη με χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας (0,20 € ανά σελίδα για ψηφιακό αντίγραφο και 0,25 € ανά σελίδα για εκτυπωμένο αντίγραφο, με όριο τις 15 σελίδες την ημέρα). Για πρακτικούς λόγους, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των βιβλίων, τίθεται περιορισμός για παράλληλη χρήση μέχρι δύο τεκμηρίων.

Στο κτήριο λειτουργεί δίκτυο Wi-Fi, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη για τους χρήστες. Το ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτησης είναι 09:00 έως 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Μικρές τροποποιήσεις στο ωράριο είναι πιθανές, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης των χώρων της Βιβλιοθήκης για εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια. Στην περίπτωση αυτή θα προηγείται πάντα σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος μέσω της ιστοσελίδας του.

Όροι χρήσης για παλαιό και σπάνιο υλικό (αρχέτυπα – παλαίτυπα – μοναδικά έντυπα)

Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θησαυρίζονται πολλά παλαιά και σπάνια έντυπα. Λόγω της ειδικής φύσης και ευαισθησίας του συγκεκριμένου υλικού, πρόσβαση στα έντυπα αυτά και τυχόν αναπαραγωγή του περιεχομένου τους παρέχεται μετά από εξέταση του αιτήματος και μόνο με έγκριση του Ιδρύματος. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η υποβάλει συμπληρωμένη την αίτηση πρόσβασης, δηλώνοντας στο πεδίο “Αιτιολόγηση” τον σκοπό της έρευνας, εάν έχει πρόθεση να τη δημοσιεύσει και με ποιον τρόπο. Στη συνέχεια λαμβάνει και συμπληρώνει τη φόρμα αίτησης σπάνιου υλικού, δικαιολογώντας γιατί απαιτείται για τη συγκεκριμένη έρευνα η αυτοψία του φυσικού αντιτύπου (δεν επαρκεί δηλαδή η μελέτη ψηφιοποιημένου αντιτύπου). Το Ίδρυμα αποφαίνεται επί του αιτήματος το ταχύτερο δυνατόν.

Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, ο/η ενδιαφερόμενος/-η κατά την προσέλευσή του στον χώρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό έρευνας για καμία εμπορική χρήση (το έντυπο παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη).

Η μελέτη γίνεται στον χώρο της Βιβλιοθήκης και στον χρόνο που θα έχει εκ των προτέρων οριστεί, με επίβλεψη του υπεύθυνου προσωπικού και τη χρήση όποιου προστατευτικού μέτρου υποδειχθεί (βάση, γάντια κ.λπ.). Οι ερευνητές μπορούν να έχουν μαζί τους: ηλεκτρονικό υπολογιστή/tablet, σημειωματάριο ή τετράδιο και μολύβι. Επιβάλλεται να ακολουθούνται όλες οι υποδείξεις του προσωπικού. Απαγορεύεται η φωτογράφιση ή αναπαραγωγή του υλικού, για την οποία απαιτείται έγγραφη άδεια του Ιδρύματος.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις συλλογές:

  • Οικονομόπουλου / Bibliotheca Graeca
  • Παναγιώτη Λασκαρίδη (εκδόσεις μέχρι και 1900)
  • Κωνσταντίνου Λασκαρίδη (εκδόσεις μέχρι και 1900)
  • Delwaide old (εκδόσεις μέχρι και 1900),
  • Και για μεμονωμένα τεκμήρια από τις υπόλοιπες συλλογές κατά περίπτωση (μοναδικά, σπάνια, φθαρμένα).

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για την έρευνά σας τέτοιου τύπου υλικό, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το προσωπικό μας, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (216 9003700, Δευτέρα ως Παρασκευή 09.00-17.00), τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Για αίτηση πρόσβασης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη, παρακαλούμε στείλτε email στο kyrtata@laskaridisfoundation.org.