Στα δέκα χρόνια διεξαγωγής του λογοτεχνικού διαγωνισμού του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, ο οποίος αθλοθετείται στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη, η κριτική επιτροπή έχει συναντήσει και αναδείξει μεγάλο αριθμό κειμένων. Καθένα από τα κείμενα αυτά συναποτελεί το περίπλοκο ψηφιδωτό του νεανικού ψυχισμού, όπως αυτός εκφράζεται μέσω της καταγραφής των ιδεών, αντιλήψεων και ανησυχιών του στο πλαίσιο της λογοτεχνικής παραγωγής.

Η ανάρτηση των κειμένων αυτών βασίζεται στη συλλογή ετερόκλητων φωνών, οι οποίες συνδέονται μέσω ενός κοινού παρονομαστή. Εκπροσωπούν όλες την ίδια γενιά και την ίδια ηλικιακή ομάδα, παρέχοντάς μας μία μοναδική οπτική γωνία, ένα εναλλακτικό πρίσμα ερμηνείας του κόσμου μας. Στην πορεία αυτών των δέκα ετών, οι φωνές εξελίσσονται και διαφοροποιούνται, συντάσσονται αλλά και αντιτάσσονται ακούσια η μία στην άλλη. Στην πολυφωνία αυτή, δεν υπάρχει μία αλήθεια αλλά πολλές. Όλες όμως μας προσφέρουν μία σφαιρική εικόνα της πραγματικότητας των νέων ανθρώπων μέσα στο χρόνο.

Τα κείμενα των μαθητών αναρτώνται όπως ακριβώς κατατέθηκαν, χωρίς να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.
Έχουν παραλειφθεί τα κείμενα όσων δεν απάντησαν στο αίτημά μας για χορήγηση άδειας ανάρτησης στο διαδίκτυο.

Υλικό