Την Παρασκευή 30 Ιουνίου, η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδου φιλοξενεί τη συνάντηση μεταξύ στελεχών  της ναυτιλίας, της ενέργειας καθώς και εκπροσώπων δημόσιων φορέων και λιμενικών αρχών με θέμα «Ο εξηλεκτρισμός της Ανατολικής Μεσογείου: η δράση elemed & το θεσμικό πλαίσιο». Η συνάντηση διοργανώνεται από  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELEMED, το οποίο προωθεί τον εξηλεκτρισμό πλοίων και λιμένων αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα παρουσιαστούν οι βασικές πτυχές του προγράμματος elemed, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το τρέχον πλαίσιο καθώς και προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου κανονιστικού πλαισίου που προωθεί την ηλεκτρική ενέργεια ως ναυτιλιακό καύσιμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα elemed στην ιστοσελίδα www.elemedproject.eu

Στοιχεία επικοινωνίας: info@elemedproject.eu