Ημερομηνία
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012, ώρα 09.00
Συνοπτική Περιγραφή
Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Πειραιά

Η Α΄ Λυκείου του 6ου ΓΕΛ Πειραιά, το 2012, σύμφωνα με όσα ορίζει το νέο Πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, εκπόνησε –χωρισμένη σε πέντε 16μελή τμήματα – 5 ερευνητικές εργασίες, που αποκαλούνται και project. Επιθυμία του 6ου Λυκείου Πειραιά υπήρξε 2 από αυτές τις ομαδικές εργασίες, να παρουσιαστούν δημόσια σε έναν χώρο εκτός του σχολικού κτηρίου. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να έχουν την εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά πολύτιμη εμπειρία της δημόσιας παρουσίασης του έργου τους σε έναν αναγνωρισμένο και αξιόλογο χώρο ειδικά διαμορφωμένο για παρουσιάσεις πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου.

Εργασία α: «Τρόποι παρουσίασης της θάλασσας μέσα από τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες»

Εργασία β: «Καταγραφή των βασικών στοιχείων της κουλτούρας των μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά αλλά και η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους συνέβαλαν οι εν λόγω πρόσφυγες στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας»

Και οι 2 εργασίες αφορούσαν άμεσα στην ιστορία και εξέλιξη της πόλης του Πειραιά.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο κτήριο των οδών 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά.