Η συλλογή του Προέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι μία από τις σημαντικότερες του Ιδρύματος, από άποψη παλαιότητας και σπανιότητας του περιεχομένου της. Περιλαμβάνει πάνω από 7.000 βιβλία που έχουν αποκτηθεί τμηματικά και σε βάθος χρόνου από τον ίδιο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αρχέτυπα (βιβλία από την αρχή της τυπογραφίας μέχρι και το τέλος του 15ου αιώνα) και παλαίτυπα. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για βιβλία περιηγητικά και ιστορικά. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης σημαντικά λογοτεχνικά και θρησκευτικά έργα, καθώς και βιβλία ναυτικού ενδιαφέροντος. Εικονογραφικό υλικό από τα σπάνια περιηγητικά βιβλία αποτέλεσε το έναυσμα και τη βάση για τη δημιουργία του ιστότοπου «Travelogues, Με το βλέμμα των περιηγητών» (el.travelogues.gr).