Ημερομηνία
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008, ώρες 16.00 – 20.30
Συνοπτική Περιγραφή
Στόχος της Ημερίδας ήταν να συζητηθούν και να προωθηθούν στην κοινή γνώμη ζητήματα που αφορούν την ανάγκη προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Νομαρχίας Πειραιά, καθώς και πώς αυτή η ανάγκη συνδέεται με νέα επαγγέλματα και τομείς απασχόλησης, την λεγόμενη, δηλαδή, πράσινη οικονομία και απασχόληση.
Εισηγητές

Ρούλα Κυριαζή, Υπεύθυνη Σχεδίου Δράσης «Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση ακτών», Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τη στήριξη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» πραγματοποίησε την ημερίδα με θέμα «Πράσινα Επαγγέλματα και Παράκτιες Περιοχές» 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1990 για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, την προώθηση της αειφορίας και τον διάλογο των πολιτισμών σε τοπικό, εθνικό και ευρωμεσογειακό επίπεδο. Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, την αυτοδιοίκηση, με ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, με κοινωνικούς εταίρους, ενώ είναι ενεργό μέλος διεθνών δικτύων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.00    Αφιξη
16.30    Καλωσόρισμα
Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαριλένα Λασκαρίδου, Πρόεδρος Βιβλιοθήκης«Καίτη Λασκαρίδου»
17.00    «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και Πράσινα Επαγγέλματα», Ρούλα Κυριαζή
 
17.30    «Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013: η αύξηση της απασχόλησης μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της περιφέρειας Αττικής», Κωνσταντίνος Λέμας
18.00    «Αναπτυξιακός σχεδιασμός στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ: οι προτάσεις της Νομαρχίας Πειραιά στους τομείς περιβάλλον και απασχόληση», Ιωάννης Αξαρλής
18.30    «Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και τοπική αυτοδιοίκηση- καλές πρακτικές και παραδείγματα προς μίμηση από περιοχές της νομαρχίας Πειραιά», Ελευθέριος Κεχαγιόγλου
19.00   «Καταδυτικά πάρκα: τουριστική ανάπτυξη με περιβαλλοντικές προδιαγραφές οι πιθανότητες για το Σαρωνικό», Μαρία Σαλωμίδη
 
19.30    «Επαγγελματικός προσανατολισμός και πράσινα επαγγέλματα η εμπειρία του ΚΕΣΥΠ Πειραιά», Δημήτρης Μορφόπουλος
 
20.00    Ερωτήσεις – Ανοιχτή Συζήτηση
20.30    Κλείσιμο Εργασιών Ημερίδας