Στόχος του Toμέα Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη αποτελεί η έρευνα και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας μέσα από προγράμματα που σχετίζονται με τον αυτισμό, τον σχολικό εκφοβισμό και την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων έχουν αναπτυχθεί διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς φορείς όπως και με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επισκεφθείτε τη νέα και ενημερωμένη ιστοσελίδα του Τομέα Ψυχικής Υγείας εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με τα προγράμματα.