Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό ανέκδοτης και αδημοσίευτης ποιητικής συλλογής “Γιώργος Ν. Κάρτερ”  ο οποίος διενεργείται με τη χορηγία της Ισμήνης Χρυσοχόου-Κάρτερ στη μνήμη του συζύγου της Γ. Ν. Κάρτερ, ποιητή και λογοτέχνη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα, ανεξαρτήτως σπουδών, από 20 έως 38 ετών. Ρητά εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και υπάλληλοι του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Η υποβολή έργων γίνεται μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2018.

Υλικό