Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη, για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιόδου 2019 – 2020.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 29η Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη προκήρυξη.

Υλικό