Η επιλογή των ιστοσελίδων που ακολουθούν έχει γίνει με βάση την συνάφεια αντικειμένου μεταξύ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και άλλων ιδρυμάτων / οργανισμών / μουσείων και πολιτιστικών φορέων. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για προσθήκη και άλλων φορέων πολιτισμού.

Βιβλιοθήκες

Ελλάδας

Εξωτερικού

 

Ιδρύματα

 

Αρχεία

 

Υπουργεία

 

Μουσεία

 

Ναυτιλία

 

Ναυτικά Μουσεία

 

Online τύπος