Διαθέσιμα Ψηφιακά Βιβλία: 31

1. Malo C., Constaninople (Paris c. 1830)

2. Bartholomew J., The pocket Atlas of the World (London, 1890)

3. Blum L., Pour être socialiste (Paris, 1928)

4. Camocio G. F., Isole famose, porti, fotezze e terre maritime sottoposte alla Ser.ma Sig.ria di Venetia, ad altri Principi Cristiani, et al Sig.or Turco… (Venezia, c. 1574)

5. Chronologie Universelle (c. 1760)

6. Coronelli V.,Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell’ Albania, Epiro e Livadia, e particolarmente i posseduti da Veneti descritti e delineati dal p. Coronelli (Venezia, 1688)

7. Notice sur la Mer Noire, sur son littoral et sur les principaux forts (Βruxelles, 1854)

8. Αρχιμ. Κωνσταντίου, Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι (Μόσχα, 1803)

9. Σχινάς Ν., Οδιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας Οροθετικής Γραμμής και Θεσσαλίας (Αθήνα, 1886)

10. Ingigian L., von Klaproth J., Nachrichten über der Tragischen Bosporus – Beschreibung des Östlichen Kaukasus (Weimar, 1814)

11. Bordone B.,Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l’isole del mondo, con li lor nomi antichi & moderni, historie, favole, & modi del loro vivere, & in qual parte del mare stanno, & in qual parallelo & clima giaciono (Venezia, 1547)

12. de Montalbo L., Astraudo A., Grèce. Ordre du Sauveur et distinctions honorifiques (Paris, 1897)

13. de Lunay M.,L’architecture ottomane (Constantinople 1873)

14. Borotra H.,Lettres orientales (Paris, 1893)

15. Cherveau M.,Une excursion en Macédoine (Dijon, 1884)

16. Rosaccio G., Viaggio da Venetia, a Costantinopoli : per mare, e per terra & insieme quello di Terra Santa (Venezia, 1598)

17. Lejean G., Ethnographie de la Turquie d’Europe | Ethnographie der europäischen Türkei (Ghotha, 1861)

18. Fossati G., Aya Sofia Constantinople (London 1852)

19. KratzeisenK., Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen(Munich 1828-1831)

20. Tsihatcheff P. de, Klein Asien (Leipsig – Prag, 1887)

21. Perilla F., Mistra. Histoires franques-byzantines-catalanes en Grèce = notes d’art et de voyages (Athènes, 1929)

22. Schöne fremde Welt. Tagebuch. Eine Mittelmeer-Reise (1929)

23. Frieseman H., Description historique et geographique de l’Archipel (Neuwied sur le Rhin, 1789)

24. Panorama de Constantinople

25. Descrittione dell’Imperio Turchesco (χειρόγραφο)

26. Souvenir de Constantinople

27. Souvenir de Constantinople

28. Λεύκωμα των εν Κωνσταντινουπόλει Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων

29. Perles d’Orient

30. Quinze jours en Grèce

31. Friedel A. de, The Greeks, Twenty-four Portraits of the principal Leaders and Personages who have made themselves most conspicuous in the Greek Revolution, from the Commencement of the Struggle, (London, 1830)

32. Τούρκδε Σαρκηλάρ βε γενί Γαγελιδέ, προς διασκέδασιν των νέων, (1860)

33Κελλιώτης Στ. ιερομ., Λεύκωμα του Αγίου Όρους Άθω, μετά 52 καλλιτεχνικών εικόνων και ιστορικών σημειώσεων  / Album du Mont Athos, avec 52 clichés artistiques & notes historiques, (Μαγδεμβούργο, 1928)