Παρότι η βιβλιοθήκη ως χώρος συγκέντρωσης και έρευνας παραμένει μία διαχρονική αξία, οι ψηφιακές εκδόσεις συμβάλουν σημαντικά στη διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση της γνώσης. Συμμετέχοντας με το δικό του τρόπο στη δημιουργία της μεγάλης άυλης βιβλιοθήκης, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προχωρά στη ψηφιοποίηση σημαντικών τεκμηρίων που δεν προσφέρονται ακόμα στο διαδίκτυο και τα οποία αρκετές φορές συμπληρώνουν σημαντικές σειρές. Πρωτοπόρο στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα φιλοδοξεί με το νέο αυτό εγχείρημα να  ορισμένους από του θησαυρούς που φιλοξενεί στο ευρύ κοινό.

Διαθέσιμα Ψηφιακά Βιβλία: 29

1. Malo C., Constaninople (Paris c. 1830)

2. Bartholomew J., The pocket Atlas of the World (London, 1890)

3. Blum L., Pour être socialiste (Paris 1928)

4. Camocio G. F., Isole famose, porti, fotezze e terre maritime sottoposte alla Ser.ma Sig.ria di Venetia, ad altri Principi Cristiani, et al Sig.or Turco… (Venezia c. 1574)

5. Chronologie Universelle (c. 1760)

6. Coronelli V.,Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell’ Albania, Epiro e Livadia, e particolarmente i posseduti da Veneti descritti e delineati dal p. Coronelli(Venezia 1688)

7. Notice sur la Mer Noire, sur son littoral et sur les principaux forts(Βruxelles 1854)

8. Αρχιμ. Κωνσταντίου, Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι (Μόσχα 1803)

9. Σχινάς Ν., Οδιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας Οροθετικής Γραμμής και Θεσσαλίας (Αθήνα 1886)

10. Ingigian L., von Klaproth J., Nachrichten über der Tragischen Bosporus – Beschreibung des Östlichen Kaukasus (Weimar 1814)

11. Bordone B.,Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l’isole del mondo, con li lor nomi antichi & moderni, historie, favole, & modi del loro vivere, & in qual parte del mare stanno, & in qual parallelo & clima giaciono (Venezia 1547)

12. de Montalbo L., Astraudo A., Grèce. Ordre du Sauveur et distinctions honorifiques (Paris 1897)

13. de Lunay M.,L’architecture ottomane (Constantinople 1873)

14. Borotra H.,Lettres orientales (Paris 1893)

15. Cherveau M.,Une excursion en Macédoine (Dijon 1884)

16. Rosaccio G., Viaggio da Venetia, a Costantinopoli : per mare, e per terra & insieme quello di Terra Santa (Venezia 1598)

17. Lejean G., Ethnographie de la Turquie d’Europe | Ethnographie der europäischen Türkei (Ghotha 1861)

18. Fossati G., Aya Sofia Constantinople (London 1852)

19. KratzeisenK., Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen(Munich 1828-1831)

20. Tsihatcheff P. de, Klein Asien (Leipsig – Prag 1887)

21. Perilla F., Mistra. Histoires franques-byzantines-catalanes en Grèce = notes d’art et de voyages (Athènes 1929)

22. Schöne fremde Welt. Tagebuch. Eine Mittelmeer-Reise (1929)

23. Frieseman H., Description historique et geographique de l’Archipel (Neuwied sur le Rhin, 1789)

24. Panorama de Constantinople

25. Descrittione dell’Imperio Turchesco (χειρόγραφο)

26. Souvenir de Constantinople

27. Souvenir de Constantinople

28. Λεύκωμα των εν Κωνσταντινουπόλει Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων

29. Perles d’Orient