Παρότι η βιβλιοθήκη ως χώρος συγκέντρωσης και έρευνας παραμένει μία διαχρονική αξία, οι ψηφιακές εκδόσεις συμβάλουν σημαντικά στη διάδοση και ελεύθερη πρόσβαση της γνώσης. Συμμετέχοντας με το δικό του τρόπο στη δημιουργία της μεγάλης άυλης βιβλιοθήκης, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προχωρά στη ψηφιοποίηση σημαντικών τεκμηρίων που δεν προσφέρονται ακόμα στο διαδίκτυο και τα οποία αρκετές φορές συμπληρώνουν σημαντικές σειρές. Πρωτοπόρο στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα φιλοδοξεί με το νέο αυτό εγχείρημα να αναδείξει ορισμένους από του θησαυρούς που φιλοξενεί στο ευρύ κοινό.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Μία από της σημαντικότερες και πληρέστερες συλλογές περιηγητικής και ιστορικής γραμματείας της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελληνικού κόσμου γενικότερα. Μετρά στο σύνολο πάνω από 3.000 τεκμήρια και θησαυρίζει εκδόσεις από τα τέλη του 15ου αιώνα έως τις αρχές του 20ού. Τα τεκμήρια που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν μοναδικά δείγματα της περιόδου και ψηφιοποιούνται για πρώτη φορά.

Ψηφιοποιημένα τεκμήρια: 33

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19ου αι.

Οι έντυπες ελληνικές εκδόσεις του 19ου αιώνα, κυρίως βιβλία και φυλλάδια, αποτελούν σημαντικό τμήμα συλλογών της Ιστορικής Βιβλιοθήκης. Ανάμεσά τους εντοπίζονται τεκμήρια σπάνια ή και μοναδικά, τα οποία ψηφιοποιούνται, εάν δεν είναι διαθέσιμα από άλλη πηγή. Κυρίως αυτά εντοπίζονται σε συλλογές με φιλολογικό και ιστορικό περιεχόμενο, όπως οι βιβλιοθήκες του Κωνσταντίνου Θ. Δημαρά, του Γιώργου Π. Σαββίδη και του Φίλιππου Ηλιού.

Ψηφιοποιημένα τεκμήρια: 37