Η Αντιπρόεδρος του “Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη” Μαριλένα Λασκαρίδου συνομιλεί με τον Αντώνη Μπικάκη της “Οικονομικής Επιθεώρησης” για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, την ιστορία και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της συνέντευξης με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Υλικό