Θέλοντας να παρέχουμε στους χρήστες έναν όσο το δυνατό πληρέστερο κατάλογο ναυτιλιακών τεκμηρίων αναζητούμε συνεχώς φορείς με τους οποίους η συνεργασία μας θα δημιουργήσει έναν Συλλογικό Κατάλογο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών.

Για το λόγο αυτό το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη έχει συνάψει ήδη συνεργασία με :

  • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  • το Ίδρυμα Ευγενίδου,
  • το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος,
  • το City University London– LLM in Maritime Law (Greece),
  • Ναυτική Σχολή Πολέμου

Το 2010 έγινε η πρώτη επαφή μεταξύ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ιδρύματος Ευγενίδου, εκ της οποίας προέκυψε το Τρίγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών.

Ο νέος Συλλογικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης Καίτης Λασκαρίδη, με το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και το City University London – LLM in Maritime Law (Greece), μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος καταλογογράφησης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες διότι τους επιτρέπει να κάνουν ταυτόχρονη αναζήτηση σε έναν ή περισσότερους καταλόγους ή ομάδα καταλόγων.

Ο κατάλογος της συλλογής της Βιβλιοθήκης της Ναυτικής Σχολής Πολέμου είναι διαθέσιμος για τους χρήστες μας μόνο για την υπηρεσία της αναζήτησης βιβλίων. Όσον αφορά στην πρόσβαση του κοινού στη συλλογή, παρακαλούμε πολύ απευθυνθείτε στη Σχολή. Για να κατεβάσετε κατάλογο των βιβλίων της Ναυτικής Σχολής Πολέμου πατήστε εδώ.