Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη συνεχίζει τα προγράμματα εποπτείας και υποστήριξης  εκπαιδευτικών σε θέματα αυτισμού και ειδικών δυσκολιών στη σχολική τάξη, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό διεξάγεται μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 20, 23 και 25 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 επιμορφωτικές ημερίδες μέσω τηλεδιάσκεψης, για το 1ο Επίπεδο της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό σε 597 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις επιμορφώσεις, οι οποίες οργανώθηκαν από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σε συνεργασία με το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής, συμμετείχαν 24 δημόσια Δημοτικά Σχολεία και 8 Ιδιωτικά, καθώς και το προσωπικό του 1ου ΚΕΣΥ Β’ Αθήνας.

Το πρόγραμμα Synergy πραγματοποιείται με διαδικτυακές εποπτείες, όπου απαιτείται, ενώ φέτος, λόγω των δύσκολων συνθηκών που διανύουμε, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε θέματα που προκύπτουν από τη διαχείριση της πανδημίας, όπως αυξημένο άγχος, υπερβολική πίεση στο σχολικό περιβάλλον, κ.ά.

Τη φετινή χρονιά, στην ομάδα μας καλωσορίζουμε και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, με σκοπό τη συνεργασία μας στο πρόγραμμα Synergy, για σχολεία εντός και εκτός Αττικής.

*Τα προγράμματα του Τομέα Ψυχικής Υγείας είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 με αριθμό αδείας: Φ.2.1/ΕΧ/ 153001 /Δ7, 45/17-09-2020.

(φωτογραφία αρχείου)