Ημερομηνία
18-04-2018
Συνοπτική Περιγραφή
Ο Μιχαήλ Επστάιν συνομιλεί με μαθητές, φοιτητές και νέους ερευνητές

Διάλεξη & ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον των Ανθρωπιστικών Επιστημών