Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν την ιστοσελίδα TravelTrails: Αποστολές και Εξερευνήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 1500 – 1830 (traveltrails.gr).

Το TravelTrails είναι μια πρωτοπόρος ιστοσελίδα που αποδελτιώνει με συστηματικό τρόπο τα κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών που περιπλανούνταν ή πραγματοποιούσαν αποστολές σε περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και σε περιοχές του ελλαδικού χώρου υπό βενετική κυριαρχία.

Η καινοτομία της ιστοσελίδας TravelTrails έγκειται στο ότι ο πλούτος των περιηγητικών κειμένων παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό οργανωμένος σε θεματικές ενότητες, γεωγραφικά κριτήρια και σχετικές ετικέτες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει σε γενικές ή και εξειδικευμένες αναζητήσεις, συνδυάζοντας ένα ή και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, προσεγγίζοντας και ταυτίζοντας χώρους, μνημεία, πρόσωπα, ομάδες, επαγγέλματα, ήθη, έθιμα και άλλα θέματα.

Η ιστοσελίδα TravelTrails περιλαμβάνει 471 έργα στην πρωτότυπή τους γλώσσα και 11.000 εγγραφές, οι οποίες θα παρουσιάζονται στο κοινό προοδευτικά. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου και παραδίδεται στο κοινό ο 16ος αιώνας.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι να διευκολύνει την έρευνα, γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, και να αποτελέσει αποθετήριο πληροφοριών για μία περίοδο λίγο γνωστή στο ευρύ κοινό.